-->
KALKYLERA ANTAL OBJEKT
PÅ EN VISS STRÄCKA MED ETT BESTÄMT CC-MÅTT
Tillbaka till valbo.se
L=
La=
CC=
X =
Rest=
Välj måtten:
L = Hela längden, La = Bredden på objektet, CC = Önskat mått Centrum - Centrum
Rest är det som eventuellt blir över i slutet, om CC-måtten inte går exakt jämt upp.
Kan användas för att bland annat beräkna:
 • Hur många reglar går åt när en vägg ska reglas upp.
 • Hur många staketbrädor går åt när ett staket ska byggas.
 • Hur många spottar går åt på en viss sträcka, med visst avstånd mellan dem.
 • Hur många bärande reglar går åt när altananen ska byggas.
 • Tips:
  Om det ska vara marginal i början och/eller slutet,
  då ska L vara sträckan enbart mellan marginalerna.
Ex 1: Anta att du ska regla upp en vägg som är 6 m lång.
 • Enhet: milimeter
 • L = 6000
 • La = 45 (regeln är 45 mm bred)
 • CC = 600 (600 mm CC mellan reglarna)
Resultat blir X = 9 st. Sista mellanrummet Rest = 181 mm
Ex 2: Ett staket på 23 m ska byggas med staketbrädor som är 120 mm breda, och det ska vara 55 mm mellan brädorna. CC = 120 + 55 = 175.
 • Enhet: meter
 • L = 23
 • La = 0,120
 • CC = 0,175
  • Resutat blir X = 77 st, sistan utrymmet blir 0,17 m.

<tks> Turn Key Systems
Telefon: 070-684 9905
Bankgiro: 5063-2231
Gaddaborgsv 71
Hemsida: valbo.se
Org.nr: 4903189118
818 32 VALBO
E-post: tks@valbo.com
VAT.nr:/Momsren.nr: SE490318911801
Godkänd för F-skatt
©Copy Right 2019 Turn Key Systems All Rights Reserved