KALKYLERA AVSTÅND
MELLAN ARMATURER, STAKETBRÄDER och andra uppställningar i rader och kolumner
Tillbaka till Support
Till beräkning av avstånd, för visst antal, mellan två ändpunkter

1: Välj måtten L, M1, M2, La.
X = Önskat antal för utplacering.
L=
M1=
M2=
La=
X =
D =
CC=

2: Välj måtten L, M1, M2, Ba.
X = Önskat antal kolumner för utplacering.
L=
M1=
M2=
Ba=
X =
D =
CC=
För ett visst antal objekt, på en viss sträcka, beräknas enkelt avståndet mellan objekten vid lika fördelning:
  • Längsavstånd mellan lysrör på rad.
  • Längsavstånd mellan punkbelysningar, då kan La vara diameter på belysningen
  • Avstånd mellan staketbrädor (sett uppifrån), då La är bredden på brädorna.
  • Lägga trädgårdsplattor, för att få jämn fördelning.
Kan användas för att beräkna:
  • Avstånd mellan rader av objekt
L = Utrymmets längd
M = Marginal 1 och 2
La = Längd på armaturen
D = Distans (sökta värdet
X = Antalet i raden
L = M1 + M2 + X*La + D*(X-1)
D = (L – M1 – M2 – X*la) / (X-1)

Ex: L = 17 m, M1 = M2 = 0,5 m, X = 7, La = 1,54 m
D = (17 – 2*0,5 + 7*1,54) / 6 = 0,87 m
L = Utrymmets bredd
M = Marginal 1 och 2
Ba = Bredden på armaturen
D = Distans (sökta värdet)
X = Antalet kolumner
L = M1 + M2 + X*Ba + D*(X-1)
D = (L – M1 – M2 – X*Ba) / (X-1)

Ex: L = 17 m, M1 = M2 = 0,5 m, X = 7, Ba = 0,2 m
D = (17 – 2*0.5 - 7*0,2) / 6 = 2,43 m
OBS!
Ett cc-måttet kan beräknas så här:
Från högra figuren: cc = D + Ba
Enligt: cc = D + Ba / 2 + Ba / 2
cc = D + 2 * (Ba / 2)
cc = D + Ba   V.S.B
Från vänstra figuren: cc = D + La
Enligt: cc = D + La / 2 + La / 2
cc = D + 2 * (La / 2)
cc = D + La    V.S.B
Enklast mätas utplacering med CC-mått från t.ex. vänsterkant till vänsterkant på varje objekt.

<tks> Turn Key Systems
Telefon: 070-684 9905
Bankgiro: 5063-2231
Gaddaborgsv 71
Hemsida: valbo.se
Org.nr: 4903189118
818 32 VALBO
E-post: tks@valbo.com
VAT.nr:/Momsren.nr: SE490318911801
Godkänd för F-skatt
©Copy Right 2019 Turn Key Systems All Rights Reserved
This pages number of readings: 114